Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou
V rámci tohoto projektu jsem působyl ve výkonu správce stavby, jehož investorem byl Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Tento investor sdružoval finanční prostředky z Fondu soudržnosti EU - 70%, SFŽP ČR - 16% a Město Žďár nad Sázavou - 14%. Realizace stavby: 11/2005 - 6/2007. Zajímavostí tohoto projektu byla rekonstrukce splaškové kanalizace sídliště, rekonstrukce kanalizačního sběrače přivádějící splaškové vody na ČOV a výstavba tří dešťových zdrží. Zobrazit galerii...


Elektrizace trati Letohrad - Lihkov
V rámci tohoto projektu jsem zpracovával projektovou dokumentaci protihlukových stěn a individuálních protihlukových opatření přilehlých objektů. Investorem stavby byly České dráhy, a.s. Financování projektu a realizace bylo podpořeno finančními prostředky z EU. Zobrazit galerii...
Farní dům Sebranice
Projekt farního domu a následný stavební dozor. Zajímavostí tohoto projektu je řešení vnitřního společenského sálu. Dům postavený v blízkosti kostela zaujme svým architektonickým řešením. Zobrazit galerii...
Zpracování a zajištění návrhu a dodávky interiéru
Na Vaše přání jsme schopni zajistit návrhy interiérů i pro zákazníky preferující moderní design. V galerii můžete vidět návrh kuchyně s žulovou pracovní deskou a žulovým obložením. Zobrazit galerii...


Ing. Vojtěch Parolek © 2007-2009 | Kontakt