Mezi naše spektrum zákazníků patří městské a obecní úřady, jednotlivci, firmy, příspěvkové a neziskové organizace. Nabízíme práce od projektu až po zajištění realizace stavby.


Dozor na RD manželů Gabaríkových, Letovice, U Hájku 40.

Projekt, dozor a inženýrská činnost na rekonstrukci RD Ing. Rostislava Havlíka, Letovice, Pražská 52a.

Dozor na RD manželů Širůčkových, Letovice, Kladoruby 31.

Dozor na RD manželů Korbelových, Letovice, Kochov 31.

Projekt, dozor na sportovním centru JUDr. Jiřího Musila, Lazinov.

Projekt, dozor a inženýrská činnost na rekonstrukci RD manželů Trmačových, Olešnice.

Vedení stavby - výstavba veškerých stavebních objektů a inženýrských sítí na stavbě „Elektrizace trati Brno-Česká Třebová“.

Další...


Ing. Vojtěch Parolek © 2007-2009 | Kontakt